2 Otomobil Çarpıştı: 1 Ağır Yaralı 2 Otomobil Çarpıştı: 1 Ağır Yaralı

MHP Kayseri Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, çiftçilerin son yıllardaki mağduriyetlerinin giderilmesini amaçlayan kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla konuya ilişkin açıklama yapan Özdemir, “Son yıllarda kuraklık, sel, dolu, zararlılar vs. gibi etkilerden ötürü zor zamanlardan geçen ve olağanüstü durumlarla mücadele etmek zorunda kalan kıymetli çiftçilerimizi mağdur etmemek amacıyla “sahip oldukları traktörün hiçbir surette haczedilememesi” amacıyla TBMM’ye kanun teklifimizi sunduk. Üreten ekonominin en temel ve stratejik unsuru olan saygıdeğer çiftçilerimizin yanında olmaya, üretimlerini korumaya ve emeklerinin karşılığını almaları konusunda MHP olarak gayretle çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi. 

Kanun teklifinde ise şu maddeler yer aldı;
MADDE 1: 09/06/1932 tarih ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu 82'inci maddesi haciz olunamayacak şeyleri belirlemektedir. Bu maddenin birinci fıkrasının 4.'üncü bendi ile çiftçi olan borçluların kendisinin ve ailesinin geçimi için zaruri olan arazi ve çift hayvanları ve nakil vasıtaları ve diğer eklenti ve ziraat aletlerinin haciz olunamayacağı ifade edilmekteyse de uygulamada traktörler kapsam dışında tutularak çiftçilerin mağduriyet yaşamalarına neden olmaktadır. Madde metnine "traktör" eklenerek çiftçilerin haciz sebebiyle yaşadıkları mağduriyetlerin engellenmesi amaçlanmıştır. MADDE 2: Yürürlük maddesidir. MADDE 3: Yürütme maddesidir.
GENEL GEREKÇE
Bilindiği gibi, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu'nun 82'inci maddesinde haczi caiz olmayan mallar ve haklar belirlenmiştir. Bu madde kapsamında özellikle çiftçilerin kendisinin ve ailesinin geçimi için zaruri olan arazi ve çift hayvanları ve nakil vasıtaları ve diğer eklenti ve ziraat aletlerinin haciz olunamayacağı ifade edilmektedir. Maddenin birinci fıkrasının 4.üncü bendi ile; Borçlu çiftçi ise kendisinin ve ailesinin geçimi için zaruri olan arazi ve çift hayvanları ve nakil vasıtaları ve diğer eklenti ve ziraat aletleri; değilse, sanat ve mesleki için lüzumlu olan alet ve edevat ve kitapları ve arabacı, kayıkçı, hamal gibi küçük nakliye erbabının geçimlerini temin eden nakil vasıtaları, Haciz işleminden muaf oldukları belirlenmiştir. Günümüzde çiftçilerin olmazsa olmaz araçların başında traktör gelmektedir. Modern tarımsal faaliyetlerde öncü görev yapan, üretim girdileri içerisinde en büyük paya sahip olan ve çiftçilerimizin ihtiyaçlarının başında gelen traktördür. Traktörler, öncelikle çeki amaçlı kullanılmakla beraber biçme, silaj hazırlama, toprak işleme, tohum yatağı hazırlama, ekim ve dikim yapma, hasat yapma işlerinde kullanılma gibi çok geniş bir sahada çiftçilerimizin gayretlerinde çok önemli bir yere sahiptir. Ancak madde metninde traktör ibaresi belirtilmediği için alacaklılar ve icra daireleri çiftçilerin traktörlerini de haciz işlemine tabi tutarak mağduriyet yaşanmasına neden olmaktadır. Kanun teklifi ile çiftçilerimizin kendilerinin ve ailelerinin geçimi açısından zaruri olan bir traktörünün haciz yapılması sebebiyle yaşanacak mağduriyetlerin önüne geçilmesi amaçlanmıştır.”

Editör: SELAHATTİN KARAKOÇ